O Reiki   Historie   Kurzy   Kontakt   Léčení   Články   Diskuze   Absolventi   Úvod


Pokud není uvedeno jinak, přednášky, konzultace a kurzy se konají na adrese: Na Bojišti 1948/6, Praha 2.
Termíny jsou uvedeny v kalendáři na stránce O Reiki. Pokud se vám kalendář správně nezobrazuje, použijte jiný prohlížeč, nebo požádejte o zaslání termínů mailem.
Přihlášky viz. Kontakt


Přednáška o Reiki

Jedná se o krátké poskytnutí informací o systému léčení pomocí Reiki a vysvětlení základních pojmů v délce zhruba 40 min. Dále zodpovězení dotazů ohledně této metody. Přednášky jsou v kalendáři na úvodní straně. Zpravidla je začátek v 18.00 hodin (prosím dodržet příchod 17.45-18.00). Účast je potřeba potvrdit minimálně dva dny předem. Vezměte si přezutí s sebou.
Přednášku je možno domluvit individuálně.
Účast na přednášce nezavazuje k účasti na kurzu Reiki.

Cena 50,- Kč.


Konzultace

Jedná se o možnost pravidelného setkávání účastníků kurzů a probírání témat souvisejících s Reiki a prací na sobě. Konzultace probíhají dle kalendáře akcí a jsou vypisovány zhruba 1x za měsíc na pondělí, nebo středu od 18:00. Je možnost domluvit si individuální konzultaci mimo vypsané termíny. Doba možnosti absolvovat konzultace není omezená.

Cena je zahrnuta v ceně kurzu.


Kurz Reiki I

Jedná se o dvoudenní víkendový seminář. Po třech týdnech následuje první konzultace, dále po měsíci druhá a v průběhu roku jsou s absolventem individuálně domluveny další konzultace, které jsou zahrnuty v ceně kurzu. Kurz probíhá v sobotu a v neděli od 9:00 hod do zhruba 16:00 až 17:00 hod. Po skončení semináře obdrží absolventi diplom Reiki I. stupně.

Program 1. den (sobota):
* úvodní informace o Reiki I, o možnostech použití
* historie Reiki, školy v České republice
* technická pravidla Reiki, duchovní pravidla Reiki – význam a používání
* sebeošetření - základní pozice rukou, jejich význam, doplňkové pozice
* doporučená literatura
* v průběhu dne dvě iniciace (naladění) do Reiki
* vysvětlení významu iniciací
* trénink sebeošetření

Program 2. den (neděle):
* pravidla ošetření druhého člověka
* výjimky, kontraindikace
* ošetření druhého člověka – základní pozice rukou, doplňkové pozice
* schéma a rytmus ošetřování
* poskytnutí první pomoci s Reiki (harmonizace čaker)
* v průběhu dne další dvě iniciace (naladění) do Reiki
* trénink ošetření druhé osoby

Cena 3000,- Kč


Opakovací kurz Reiki I

Tento jednodenní seminář je určený pouze pro absolventy naší školy, kteří se práci s Reiki déle nevěnovali a chtěli by si připomenou to, co se učili na semináři Reiki I. Absolvovat tento kurz je možné pouze druhý den v rámci Kurzu Reiki I.

Cena 1000,-Kč


Kurz Reiki II

Jedná se o jednodenní seminář určený pouze pro absolventy naší školy. Po třech týdnech následuje první konzultace, dále po měsíci druhá a v průběhu roku jsou s absolventem individuálně domluveny další konzultace, které jsou zahrnuty v ceně kurzu. Kurz probíhá většinou v sobotu od 9:00 hod do zhruba 16:00 až 17:00 hod. Po skončení semináře obdrží absolventi diplom Reiki II. stupně.

Program:
* úvodní informace o Reiki II, pravidla použití
* znaky Reiki II – význam, kreslení, použití
* energetické ošetření prostoru
* distanční ošetření základní, mentální léčení
* práce se situací
* trénink malování znaků a distančního ošetření
* v průběhu dne jedna iniciace (naladění) do Reiki II.

Cena 5000,- Kč


Opakovací kurz Reiki II

Tento jednodenní seminář je určený pouze pro absolventy naší školy, kteří se práci s Reiki déle nevěnovali a chtěli by si připomenou to, co se učili na semináři Reiki II. Absolvovat tento kurz je možné pouze v rámci Kurzu Reiki II.

Cena 1000,-Kč


Reiki III

Přijetí kandidáta na Reiki III záleží na vzájemné dohodě. Výuka probíhá individuálně a trvá zhruba 3 roky. Požádat o přijetí za kandidáta může pouze absolvent této školy a to nejdříve 3 roky po absolvování Reiki II.

Nahoru

Karel Švejda
Tradiční škola Reiki v Čechách

Karel Švejda
Tradiční škola Reiki v Čechách