O Reiki   Historie   Kurzy   Kontakt   Léčení   Články   Diskuze   Absolventi   Úvod             Počítadlo:

 
Mikao Usui


Co je Reiki

Reiki je metoda léčení pomocí univerzální energie, která je čistá a jejíž zdroj je nevyčerpatelný. Podporuje vše živé a aktivuje vlastní síly. Metoda práce s Reiki je holistická, tzn. že ošetřuje celek – fyzické tělo, duševní i duchovní oblast. Člověk je vystaven stresům a vlivům okolí, které ubírají energii a to se pak zpravidla odrazí i na jeho zdravotním stavu. Je to metoda která léčí skutečné příčiny nemocí, nikoliv jen následky.


Proč právě Reiki

Existuje mnoho metod léčení, které jsou určitě užitečné (shiatsu, reflexní terapie, súfijské lěčení, ...). V oblasti léčení energií je také velký výběr. Můžeme se setkat s tvrzením, že dnes už Reiki nestačí, že se změnily vibrace člověka a tudíž je účinnější používat novější metody. Ale je potřeba si uvědomit, že jen odsunout problém na fyzickém těle, neznamená vyléčení. Naopak, následky mohou být mnohem horší. Nebyla totiž vyléčena příčina. Ti, kdo s těmito energetickými metodami pracují, nemají poznatky o tom, jak se ošetřovaný člověk změnil. Např. u Reconnection i při věděckém zkoumání jsou poznatky jen do 10 dní po ošetření, což nevypovídá o ničem. Reiki je jedna z mála metod, kde člověk skutečně a vědomě pracuje na sobě a na změně svého charakteru, což je jediný způsob vedoucí k vyléčení.


Pro koho je Reiki vhodná

Reiki je velice vhodná metoda pro chronicky nemocné, pro lidi se sníženou imunitou, pro alergiky, je správným počátkem boje s onkologickými nemocemi. Samozřejmě je jedním z nejlepších řešení pro lidi s psychickými problémy. Je vhodná pro těhotné ženy jako prenatální péče o dítě společně s matkou. Je přínosná pro lidi pracující s jinými lidmi – např. maséry, pedagogy apod. Zejména děti reagují na ošetření s Reiki velice rychle. Celkově shrnuto je Reiki vhodná pro kohokoliv s několika málo vyjímkami, které jsou probírány na kurzu Reiki I.


Léčení s Reiki

Pracovat s Reiki znamená dodávat tuto čistou energii všem orgánům těla a tím umožnit jejich správnou funkci. Reiki odstraňuje energetické bloky a vyrovnává energetické pole člověka. Tato energie nemůže nikomu ublížit, naopak spouští léčebný proces těla, který může začít čištěním nejvíce postižených orgánů. Proto mohou nastat nejrůznější reakce ošetřované osoby, které je potřeba nechat odeznít.

Ošetřovat lze kontaktně – tzn. rukama se dotýkat ošetřované osoby, nebo distančně – tzn. poslat Reiki nějakému člověku bez ohledu na místo, na kterém se právě nachází.

Je potřeba si uvědomit, že každý si za své zdraví zodpovídá sám a nemůže přesunout tuto odpovědnost na žádného lékaře, nebo léčitele. Ti mohou jen být nápomocní, nic víc. Prvním krokem je, že člověk, který tuto pomoc potřebuje, sám a přímo požádá toho, kdo mu může pomoci. Dále je nutné si uvědomit, že je pro vyléčení potřeba „něco˝ dělat a že samo to nepůjde. Bohužel je obecně zakořeněná představa, že nemocný polkne prášek a nemoc se tím vyléčí. Takhle jednoduché to není a vše potřebuje svůj čas a práci na sobě. A právě Reiki je vhodná metoda.


Výběr mistra

Práci s Reiki se nemůže naučit člověk sám, je potřeba, aby si vybral učitele-mistra Reiki a absolvoval kurz, kde je inicován do Reiki. Je velmi důležité, jakého mistra si zájemce zvolí. Působí zde mnoho netradičních „mistrů˝ a může se stát, že pak výsledný efekt je v lepším případě nulový. To pak značně diskredituje tuto metodu. Proto je zde uvedeno několik doporučení a informací pro vhodný výběr:

* na I. stupni Reiki je absolvent individuálně 4x iniciován v průběhu min. dvou dnů (naprosto nejsou vhodné skupinové iniciace, iniciace na dálku, atd.)

* je potřeba zjistit náplň kurzů – absolvent musí být dostatečně poučen, jak s Reiki pracovat (např. intuitivní práce je samozřejmě možná, ale až po dostatečných praktických zkušenostech)

* počet účastníků kurzu by měl být přiměřený tak, aby mistr sám mohl zvládnout individuální výuku (většinou do 10 osob)

* mezi stupni Reiki I a Reiki II je doba 4-6 měsíců k tomu, aby absolvent měl dostatečný čas pracovat na sobě

* Reiki III je učitelský stupeň, který u tradičních škol je pouze jeden a zde je čekací doba zhruba 3 roky po Reiki II. Tento stupeň se vyučuje individuálně a měl by ho absolvovat pouze zájemce, který bude skutečně působit jako učitel. Záleží na mistrovi, zda uchazeče o 3. stupeň přijme. Vzhledem k výše uvedenému červenému textu, je pro běžnou práci s Reiki zcela dostačující II. stupeň.

* není vhodné brát cenu kurzu za rozhodující – i zde platí, že kvalita není levná


Kurzy Reiki

Kurzy probíhají podle programu školy. Absolventům je podrobně vysvětlena práce s Reiki a součástí kurzu je i důkladné praktické procvičování. Kurz Reiki I je dvoudenní a zahrnuje čtyři iniciace, kurz Reiki II je jednodenní a zahrnuje jednu iniciaci. Dále jsou absolventi vedeni formou bezplatných konzultací během roku.

Je možno domluvit konání kurzu kdekoliv po celé republice, pokud se zúčastní semináře Reiki I alespoň 4 lidé a semináře Reiki II alespoň 3 osoby.
Pokud někomu více vyhovuje absolvovat kurz ve všední dny, je možné opět toto domluvit.


Stručný přehled náplně kurzů

* schéma sebeošetření a poskytnutí Reiki druhému člověku včetně první pomoci
* ošetření před a po operaci a po úrazu
* práce s duchovními pravidly Reiki
* práce s duchovními pravidly Reiki upozornění na možné kontraindikace při aplikaci Reiki
* ošetření jídla, nápojů a léků
* seznámení s možnostmi všech tří stupňů Reiki

Zájemci se mohou nezávazně zúčastnit přednášky, kde získají základní informace o Reiki - viz. Kurzy.

© Karel Švejda - Tradiční škola Reiki v Čechách
Praha 2009

Nahoru

Karel Švejda
Tradiční škola Reiki v Čechách

Karel Švejda
Tradiční škola Reiki v Čechách